Wydawca treści Wydawca treści

Nasze certyfikaty

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska prowadzi gospodarkę leśną zgodną ze standardami FSC i PEFC.

Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Krakowie (w skład której wchodzi Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska) posiada certyfikat PEFC nr BVCPL/PEFCFM/04 ważny do dnia 21.11.2020 r.

Materiały do pobrania


Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2018

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2012 w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych „HCVF” są monitorowane przez pracowników terenowych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. W 2018 roku nie odnotowano zmian ani zagrożeń dla ich stabilności i funkcji. W lasach wyłączonych z gospodarki leśnej zachodzą naturalne procesy obumierania starych drzew przez co zmienia się skład gatunkowy i budowa piętrowa lasu.