Wydawca treści Wydawca treści

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2018

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2012 w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych „HCVF” są monitorowane przez pracowników terenowych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. W 2018 roku nie odnotowano zmian ani zagrożeń dla ich stabilności i funkcji. W lasach wyłączonych z gospodarki leśnej zachodzą naturalne procesy obumierania starych drzew przez co zmienia się skład gatunkowy i budowa piętrowa lasu. 

 


Nasze certyfikaty

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska prowadzi gospodarkę leśną zgodną ze standardami FSC i PEFC.

Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Krakowie (w skład której wchodzi Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska) posiada certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065 ważny od 2.12.2013 r. do 2.12.2018 r. Drewno pozyskiwane w Lasach Państwowych RDLP w Krakowie pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC.

Od dnia 13.11.2017 roku RDLP w Krakowie posiada również certyfikat PEFC nr BVCPL/PEFCFM/04 ważny do dnia 21.11.2020 r.

Materiały do pobrania