Wydawca treści Wydawca treści

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2016

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2016 w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska

 

  1. Powoli i systematycznie pogarsza się stan drzewostanów w oddziałach 196-200 Leśnictwa Podborze – wydzielanie posuszu. Duże zagrożenie spowodowane niedoborem wody obserwowane jest w drzewostanach leśnictwa Waryś. Zwiększone wydzielanie posuszu w oddz. 484, 485 (Leśnictwo Bielcza, rezerwat „Lasy Radłowskie")

 

  1. Lasy, których stan pogorszył się w wyniku występowania owadów żerujących w aparacie asymilacyjnym drzew:

461 (Leśnictwo Wierzchosławice).

  1. Lasy, których stan zmienił się w wyniku działania innych czynników biotycznych:

W leśnictwie Biadoliny w wyniku szkód od zwierzyny pogorszył się stan upraw i młodników w oddziałach: 549d, 561g, 564d, 565c, 584c, 578d, 540c.

W leśnictwie Waryś w oddziałach: 301,302, 305, 306 występuje narażenie w związku z działalnością bobrów, szkody są jednak gospodarczo znośne

  1. Stan pozostałych powierzchni lasów HCVF nie zmienił się i jest oceniany jako dobry i bardzo dobry.

 

 


Nasze certyfikaty

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska prowadzi gospodarkę leśną zgodną ze standardami FSC i PEFC.

Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Krakowie (w skład której wchodzi Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska) posiada certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065 ważny od 2.12.2013 r. do 2.12.2018 r. Drewno pozyskiwane w Lasach Państwowych RDLP w Krakowie pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC.

Od dnia 14.11.2011 roku RDLP w Krakowie posiada certyfikat PEFC nr CSL/723/2014 ważny do dnia 11.11.2017 r.