Wydawca treści Wydawca treści

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2018

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2018 w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych „HCVF” są monitorowane przez pracowników terenowych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. W 2018 roku nie odnotowano zmian ani zagrożeń dla ich stabilności i funkcji. W lasach wyłączonych z gospodarki leśnej zachodzą naturalne procesy obumierania starych drzew przez co zmienia się skład gatunkowy i budowa piętrowa lasu. 

 

Materiały do pobrania