Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

W zasięgu działania Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska gospodarkę łowiecką prowadzą 23 koła łowieckie w 23 obwodach polnych oraz w 1 obwodzie leśnym, którą Nadleśnictwo nadzoruje.

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodzie łowieckim leśnym nr 86 (OHZ Wierzchosławice).
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. Dz.U.nr 53 poz. 344 oraz późniejszymi ustaleniami na terenie działania Nadleśnictwa działają 2 rejony hodowlane: nr II dla jelenia, sarny, dzika, zwierzyny drobnej, oraz nr III dla zwierzyny drobnej, sarny, nielicznie dzika i jelenia.
W skład II rejonu hodowlanego z terenu Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska wchodzi 9 obwodów łowieckich (w tym 2 obwody leśne) a III rejonu hodowlanego 16 obwodów łowieckich polnych). Kierownikiem II rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice a kierownikiem III rejonu hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.
Powierzchnia całkowita obwodów łowieckich w rejonie II wynosi 43 310 ha (w tym 5 512 ha lasów) a w rejonie III wynosi 100 083 ha, w tym 11 129 ha lasów.
Powierzchnia całkowita obwodu łowieckiego nr 86 (OHZ Wierzchosławice) wynosi 10 075 ha, w tym 6 084 ha lasów.
Stan liczebny zwierzyny grubej na 10.03.2012 r. przedstawia się następująco:

 

  Rejon II Rejon III OHZ
Jeleń byk 60 38 37
Jeleń łania 78 35 48
Sarna kozioł 535 693 185
Sarna koza 599 795 355
Dzik 247 245 100