Zasoby leśne

Do głównych gatunków lasotwórczych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska należą:

Hodowla lasu

Gospodarka leśna Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska realizowana jest na podstawie planu Urządzania lasu obowiązującego na lata 2006-2015.

Ochrona lasu

Najistotniejszym problemem z zakresu ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska jest gradacyjne pojawianie się szkodników pierwotnych sosny.

Łowiectwo

W zasięgu działania Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska gospodarkę łowiecką prowadzą 23 koła łowieckie w 23 obwodach polnych oraz w 1 obwodzie leśnym, którą Nadleśnictwo nadzoruje.

Certyfikaty

Wynik monitoringu lasów HCVF za rok 2012 w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta.

Gospodarka rybacka

Wydzielone gospodarstwo rybackie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w Wierzchosławicach ma powierzchnię 107 ha, z czego 69 ha to powierzchnia użytkowa stawów rybnych.